• בדיקות מתקדמות, בעזרת מערכת ממוחשבת חדישה שמטרתן איתור, אבחון ופתרון בעיות מורכבות יותר בצורה יסודית.

  • 100%